„Tak nás zase o fous minul návrat do doby kamenné, paní Müllerová“, řekl by Švejk po přečtení článku Vzpomínky na budoucnost: Budí se „spící“ Slunce? Jiskry z telegrafu a únik o vlásek. Kdy přijde další bouře? Až naše hvězda kýchne, budeme v době kamenné.

Cvičení Blackout 2014, které se konalo v únoru loňského roku, prokázalo, že v případě déletrvajícího výpadku dodávek elektrické energie z přenosové soustavy ČR je samospráva i státní správa hl. m. Prahy v současnosti bezmocná. Taková krizová situace není zvládnutelná složkami Integrovaného záchranného systému, protože mnohonásobně překračuje jeho kapacitu, neohrozí však fungování jenom města Prahy, ale bude hrozit i významné ochromení orgánů řízení celého státu.

Po teroristických útocích v Madridu v březnu 2003, se v rámci programu evropského bezpečnostního výzkumu PASR (Preparatory Action for Security Research – evropská aktivita pro výzkum v oblasti bezpečnosti), prováděl i výzkum závažnosti rozsahu a délky blackoutu z pohledu závažnosti krizových situací vzniklých v důsledku nedodávky elektrické energie.

Jeden z relevantních výstupů tohoto výzkumu je uveden na obrázku níže, na kterém je vyznačeno typické výkonové zatížení Prahy i celé České republiky. Svislá osa souvisí s rozsahem postiženého území a vyjadřuje množství chybějící elektřiny (elektrický výkon v megawattech). Vodorovná osa vyjadřuje délku trvání výpadku elektřiny v hodinách.

Kritičnost situace v závislosti na rozsahu a délce výpadku elektřiny

Blackout graf výpadek elektřiny

Kritičnost situace v závislosti na rozsahu a délce výpadku elektřiny

Pramen: Projekt VITA, PASR, SINTEF

Z obrázku vyplývá, že v případě národního blackoutu (celé ČR) nastane kritická situace okamžitě a po 7 hodinách se stane katastrofickou.

V případě blackoutu hl. města Prahy se větší problémy dají očekávat po 5 hodinách a po 18 hodinách se situace stává kritickou.

To koresponduje i se závěry cvičení BLACKOUT 2014, které se uskutečnilo v únoru 2014 v Praze.

Od Cvičení Blackout 2014 uplynulo více než 16 měsíců, od jeho vyhodnocení v Radě HMP více než 12 měsíců a v srpnu to bude rok, kdy se sešel bývalý primátor Hudeček s ministrem vnitra ČR. Na základě tohoto jednání byla zřízena společná pracovní skupina HMP a MV ČR k řešení problému, dosud bez konkrétních výsledků.

Jistě si mnozí pamatujete, jak během povodní v roce 2002 tehdejší primátor Igor Němec tvrdil, že povodňová vlna je v Praze pod kontrolou a do 48 hodin brouzdaly po Karlíně motorové čluny a záchranáři z prvních pater činžovních domů, které byly na úrovní hladiny vylité Vltavy, zachraňovali nemohoucí karlínské obyvatele. Proti tomu, co by způsobil déletrvající blackout , to byla pouhá drobná epizoda. Díky nepřipravenosti se Praha po výpadku elektřiny trvajícímu déle než 17 hodin začne vracet do doby kamenné.