USA – útok střelnými zbraněmi (2013)

Útok byl proveden dne 16. dubna 2013 v noci na elektrickou stanici „PG&E Metcalf Transmission substation“. Jednalo se o dosud nejzávažnější domácí teroristický útok proti severoamerické elektrizační soustavě v historii.

Tato stanice napájí významnou průmyslovou aglomeraci Sillicon Valley. Dlouhodobému blackoutu se podařilo zabránit díky operativní změně sítě a schopnosti elektráren umístěných v území Sillicon Valley zvýšit výrobu na potřebnou úroveň.

Oprava elektrické stanice a obnova provozu trvala 27 dnů.

Geneze útoku 16.4.2013:

00:58 – 01:07 Útočník přeřezal telekomunikační kabely.

01:31  Útočník zahájil palbu, která trvala 19 minut a byla cílena proti transformátorům.

01:41   Po 10 minutách od zahájení palby bylo přijato první tísňové volání (911) operátora elektrické stanice (stanice je dálkově ovládána).

01:45   Počala postupná havárie všech transformátorů ve stanici.

01:50   Útočník ukončil palbu a minutu před příjezdem policie zmizel ve tmě.

01:51   Přijela policie k elektrické stanici, ale nemohla se dostat dovnitř, protože bezobslužná stanice byla uzamčena.

03:15   Příjezd pracovníků provozovatele PG&E ke stanici.

Za útok nebyl dosud nikdo uvězněn ani obviněn.

V USA existuje obava o zranitelnost elektrické sítě zejména od roku 2003, kdy se relativně banální porucha rozvinula v rozsáhlý blackout (Northeast Blackout) a odstavila 55 milionů lidí v USA a Kanadě na desítky hodin od elektřiny.

V roce 2009 konstatuje Ministerstvo energetiky USA, že fyzické zničení transformátorů přenosové soustavy ve velkém rozsahu může prodloužit výrazně doby blackoutu, neboť obstarání (výrobní cyklus) těchto zařízení trvá měsíce až roky.

Zpráva amerického úřadu Federal Energy Regulatory Commission (FERC), zpracovaná na základě útoku na stanici PG&E v dubnu 2013 konstatuje, že elektrické sítě budované po desetiletí v „benigním“ prostředí nyní čelí hrozbám, které nebyly při jejich návrhu uvažovány, což je problém, na který je třeba se nyní zaměřit.

Přístup se mění na proaktivní prevenci namísto reaktivního zmírňování následků. Potřeba zvýšení odolnosti se ještě zesílila po loňských výpadcích způsobených superbouří Sandy. Jako hlavní preventivní opatření proti blackoutu se zdůrazňuje schopnost přechodu městské distribuční sítě do nezávislých (krizových) ostrovních provozů s využitím místních výroben elektřiny.