Ing. Jaroslav Rosa, CSc.

O autorovi Ing. Jaroslav Rosa, CSc.

Ing. Jaroslav Rosa CSc. - Ing. Jaroslav Rosa CSc. je absolventem VŠB v Ostravě. V roce 1977 získal vědeckou hodnost kandidáta věd v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky. V letech 1987 až 1992 byl v rámci Rozvojového programu OSN vedoucím projektu „Management of Economic and Environmental Aspects in Coal Mining Industry“, v letech 1992 až 1993 byl poradcem předsedy vlády ČSFR. Koncem 90. let se aktivně zapojil do tvorby souboru krizových zákonů, dnes je uznávaným expertem na energetickou bezpečnost, pod jeho vedením byly zpracována zásadní studie pro společnost PREdistribuce, a.s. a pro orgány HMP, jak řešit bazální dodávky elektrické energie pro Prahu v případě déletrvajícího výpadku elektrické energie z přenosové soustavy ČR.