KRIZOVÉ SITUACE

Primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

Primatorka hl. m. Prahy

Podle odst. 1 § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění primátor HMP zajišťuje připravenost HMP na řešení krizových situací.
V případě nebezpečí vzniku nebo při vzniku krizové situace volejte Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy 222 022 200.

 

ELEKTŘINA

Společnost PREdistribuce, a.s.

Pražské společnosti PREdistribuce

Běžné poruchy: volejte 1236, pokud došlo k výpadku dodávky elektřiny a chcete informaci o obnově dodávek.

V případě ohrožení života: volejte 224 919 473 v případě hlášení havarijní situace ohrožující lidské životy, například hoří-li elektroinstalace nebo výpadek proudu zavinil uvíznutí osob ve výtahu nebo například výpadek proudu je příčinou odpojení nemocného od domácí dialýzy a podobně.

Více informací na https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/hlaseni-poruchy/.

 

PLYN

Koncern Pražská plynárenská, a.s.

Pražské společnosti Pražská plynárenská

Havárie, úniky plynu a závady spojené s přerušením dodávky plynu neprodleně hlaste na telefonním čísle 1239.

Více informací na http://www.ppas.cz/plyn/plynova-pohotovost.

 

VODA a KANALIZACE

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské společnosti PVK

V případě havárie vodovodního řadu nebo kanalizace volejte zákaznickou linku 840 111 112 nebo vyplňte formulář na http://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/.

 

TEPLO

Společnost Pražská teplárenská a.s.

Pražské společnosti Pražská teplárenská

V případě poruchy při neznalosti přesné lokality poruchy volejte non-stop na 266 751 111. Dispečinky podle lokalit naleznete na http://www.ptas.cz/cs/o-nas/kontakty/poruchova-sluzba/.