Stáhnout (Vyhodnoceni_cviceni_BLACKOUT_energeticka_bezpecnost_def_220414.pdf, PDF, 1.94MB)

Vyhodnocení cvičení BLACKOUT 2014 za oblast energetiky z pohledu energetické bezpečnosti zaměřené na bezpečné dodávky elektřiny v případě déletrvajícího výpadku dodávek elektrické energie z přenosové soustavy ČR