PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUMBEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY (BKI)

Výpadek elektřiny v Praze

Situace v Praze z pohledu bezpečnosti kritické infrastruktury (BKI) – elektřina, plyn, zásobování teplem, zásobování vodou + odpady, doprava, zdravotní péče, informační systém, integrovaný záchranný systém.