prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

O autorovi prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc - přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM. Vyučuje na 1. a 2. Lékařské fakultě UK a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva.