Portál Národního bezpečnostního ústavu, z.ú., pro který jsou vytvořeny webové stránky Pražského bezpečnostního fóra www.vypadekelektriny.cz, vznikl s cílem sledovat, analyzovat a vyhodnocovat všechny civilizační i přírodní hrozby a rizika a jejich možný dopad na bezpečnost Prahy zejména z pohledu ochrany života, zdraví a majetku jejích obyvatel a návštěvníků.

Rovněž chceme sledovat návrhy řešení potenciálních krizových situaci, konkrétní realizaci těchto řešení a jejich dopad.

Smysl naší aktivity lze označit jako průběžný bezpečnostní audit. Upozorňování na hrozby a rizika není šířením poplašných zpráv ani námětem na thrillery hollywoodského střihu, které jsou díky televizním stanicím neustále prezentovány širokému publiku.

Budeme se věnovat konkrétní problematice, jejíž praktický dopad si může každý vyhodnotit sám. Je si třeba uvědomit, že se těmito otázkám budou stále více zabývat pojišťovny a jejich zajišťovny při vyhodnocování pojistných rizik a pojišťování majetku osob a firem působících na území Prahy.

Bude-li totiž člověk nebo firma chtít pojistit svůj majetek, pojišťovací agent určitě projeví zájem o to, jak je majetek chráněný. Dům vám před požárem nepojistí, pokud nebudete mít v pořádku komín, elektroinstalaci atd., na což musíte mít po ruce aktuální osvědčení od autorizovaných osob. Pravě tak vám nebudou pojištěny cenné předměty, jako obrazy a sbírky, pokud nebudete mít příslušné zabezpečovací zařízení. Bude-li vaše nemovitost v zátopové oblasti, pak vás sotva pojistí nebo bude pojistná částka hodně vysoká. Je jenom otázkou času, kdy se pojišťovny začnou při stanovování cen pojištění zabývat tím, jak je majetek osob a firem, ale i Prahy a jejích městských částí chráněn před dalšími krizovými situacemi.

Co z toho plyne pro vás, Pražané? Pokud budete znát přístup vedeni hlavního města k bezpečnostním rizikům a jejich řešení, můžete svou pražskou reprezentaci rovněž hodnotit a jednou za čtyři roky i vyměnit. Naším cílem je upozorňovat vás na konkrétní bezpečnostní hrozby a rizika a informovat vás o možnostech jejich předcházení jakož i o tom, jak se k tomuto problému staví primátorka a Rada hl. m. Prahy. Ostatně to tak náš portál od léta loňského roku dělá. Jsme otevření názorům, námětům a návrhům jak řešit stávající i budoucí bezpečnostní hrozby a rizika.

I nadále o nich budeme otevřeně psát a budeme se tázat odpovědných radních a pražské primátorky, jak jim chtějí čelit. Zvláště primátorka si musí uvědomit své zákonné povinnosti, které pro ni plynou z krizových zákonů, zejména potom ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění, kdy primátor HMP zajišťuje připravenost hl. m. Prahy na řešení krizových situací.

Redakce