Stáhnout (Vyhodnoceni_cviceni_Blackout_2014_def_220414.pdf, PDF, 575KB)

Činnost orgánů krizového řízení, základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a vybraných organizací při řešení simulace rozsáhlého výpadku dodávky elektrické energie na území hl. m. Prahy, tzv. blackoutu (dále jen „BLACKOUT 2014“).