MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

O autorovi MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

MUDr. Josef Štorek, Ph.D. - předseda výboru České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně