7.10.2014 / Blackout – rozsáhlý výpadek dodávek elektřiny – je noční můrou naší civilizace. Pokračujeme v našem miniseriálu, a v dnešním článku vám poradíme, jak se připravit na výpadek elektrické energie. VIDEO o blackoutu v USA v roce 2003 (zdroj: The New York Times)

Postihnout všechny možné scénáře, které mohou nastat v důsledku výpadku elektřiny, by bylo nad možnosti tohoto článku. Cílem také není šíření poplašné zprávy nebo po vzoru katastrofických scénářů popisovat průběh ani konec podobných situací, které řada z nás zná z hollywoodských filmů, z románů i z konspiračních teorií.

Podívejte se na video o průběhu a důsledcích blackoutu v USA v srpnu 2003 (autor: The New York Times) Tehdy bylo výpadkem elektrické energie postiženo 55 milionů obyvatel na severovýchodě USA a Kanady:

Doporučení by měla sloužit jako návod pro přežití při podobných situacích. Důležité je si uvědomit možná rizika a jejich důsledky, a minimalizovat případné škody nebo i ztráty na životech.

Výpadek v rozsahu 1 až 24 hodin

Podobnou situaci zažil snad každý z nás. Jakmile trvá výpadek elektřiny déle než dvě nebo tři hodiny, začínáme být nervózní. Máme strach o zásoby jídla v mrazáku, nemůžeme se připojit k internetu, nejde televize, přestává téct voda z kohoutku. Pokud se tato situace stane večer, jdeme spát nebo si uděláme romantický večer při svíčkách. A věříme, že ráno bude lépe.

ilustrační foto

Nelze však předvídat, jaká by nastala v Česku situace v případě, že by byl blackout delší než 24 hodin nebo kdyby výpadek elektrické energie zasáhl celé území ČR, případně dominovým efektem celou Evropu. „Déletrvající narušení dodávek způsobí sociální nepokoje….Pokud mimořádná situace trvá déle než pět dní, nastává dezintegrace společnosti a vláda vyhlašuje výjimečný stav. Příklady: Auckland (Blackout 1998), New Orleans (Katrina 2005), Haiti a Chile (zemětřesení 2010)“ (zdroj: ceskapozice.lidovky.cz).

Voda

Ke svému životu potřebujeme především pitnou vodu – vědci však nejsou schopni dát jednoznačnou odpověď, kolik vody potřebuje člověk k přežití, protože to ovlivňuje řada faktorů. V extrémních případech je smrt velmi rychlá, ve standardních podmínkách může člověk naopak přežít týden i víc s žádným nebo velmi omezeným přísunem tekutin (zdroj: magazín Scientific American). V případě velkého blackoutu současně přestává na některých místech fungovat kanalizace kvůli odpojeným čerpadlům a splašky se mohou vracet zpět.

Doporučení: pro základní potřebu (bez hygieny a přípravy jídla) je nutné počítat minimálně se třemi litry pitné vody na jednu osobu a den. Tříčlenná rodina by měla mít zásoby pitné vody nejméně 27 litrů na jeden týden. Vhodným řešením je také kanystr s pitnou vodou pro základní hygienu a toaletu.

Ilustrační foto

Potraviny

Odborníci uvádějí, že člověk vydrží bez jídla přibližně dva měsíce, ale tato doba je závislá na tělesné kondici před hladověním, množství tělesného tuku a metabolismu konkrétního jedince. Člověk podle nich nemůže přežít ztrátu více než 40 procent své tělesné hmoty. Hlad je nebezpečný po třech až čtyřech dnech půstu.
Zásoby trvanlivých potravin je třeba přizpůsobit místním podmínkám, kde člověk žije. Jiná bude situace na venkově a jiná ve městech. I co se týče dostupnosti sezónních potravin. Běžné zásoby trvanlivých potravin má dnes snad každá domácnost, ale při tvorbě zásob musíme vycházet z faktu, že potraviny nepůjde tepelně zpracovat. V tomto směru to mají snadnější obyvatelé venkova, kteří mají často ještě klasická kamna na dřevo a dostatek paliva.

Doporučení: Preferujte konzervy, sušené potraviny a vysoce výživné potraviny, které nemusí být zmrazeny ani tepelně upravovány (luštěniny, ovoce a zelenina, čokoláda, sušenky, sušené nebo kondenzované mléko), nezapomeňte na potraviny s vysokým podílem vitamínů a minerálů. Ti co trpí cukrovkou nebo jinými nemocemi, by měli přizpůsobit zásoby potravin podle konkrétního druhu onemocnění (dietní přípravky, bezlepková dieta).

Bezpečnost

Při mimořádných a nouzových situacích jsou jedinci i celé gangy, které využívají příležitost a kradou a rabují. Projevilo se to i při povodních, které zasáhly v minulosti Českou republiku. V případě, že bude blackout rozsáhlý a postihne větší část území nebo velké městské aglomerace, bude vyhlášen stav nouze, a to buď místní samosprávou (starostou nebo primátorem) nebo českou vládou na základě návrhu bezpečnostní rady státu. V tu chvíli bude v pohotovosti kompletní integrovaný záchranný systém, za předem stanovených podmínek může být mobilizována i česká armáda. To však nic nemění na faktu, že bychom měli dodržovat základní pravidla své osobní bezpečnosti, bezpečnosti svého obydlí a svých blízkých.

Doporučení: v případě dlouhodobého výpadku elektřiny nevycházejte po setmění do ulic a pokud ano, tak ve skupinách. Pořiďte si osobní obranné prostředky – minimálně slzný plyn nebo paralyzér. Zabezpečte svoje obydlí před násilným vstupem – kvalitní mechanický bezpečnostní dveřní systém, bezpečnostní skla do oken nebo bezpečnostní rolety. Zapomeňte na elektronické zabezpečení objektů, alarmy apod. Nemluvte o tom, jak jste připraveni na případný blackout a jaké máte zásoby. Pokud jste vybaveni elektrickým ostrovním systémem (fotovoltaická elektrárna nebo dieselagregát) jste v nejhorším možném scénáři snadným cílem pro ty, co vás budou chtít připravit o vaše zásoby. Osvětlený dům nebo byt v době blackoutu je pozvánkou pro nevítané návštěvníky, počítejte s tím a zatemněte v noci okna.

Léky a zdravotnický materiál

Při blackoutu budou ve zdravotnických zařízeních přednostně přijímáni urgentní pacienti a kapacita nemocnic může být přetížená. Dostupnost léků bude také omezena díky uzavřeným lékárnám s výjimkou těch, které budou fungovat v nemocnicích a budou využívat náhradních zdrojů energie.

Doporučení: doplňte svoji domácí lékárničku o běžné léky, které užíváte, obvazový materiál a dezinfekční prostředky a průběžně kontrolujte datum užití (expiraci). U  nemocných pacientů je nutné se předzásobit léky na delší dobu.

Pomoc starým, nemocným a opuštěným

Je naší národní vlastností, že se dokážeme spojit a jednat společně až v okamžicích té největší nouze nebo ohrožení. Neměli bychom v podobných situacích jako je tato zapomínat i na naše sousedy i známé, kteří jsou opuštění, staří nebo nemocní.

V Praze např. nejsou nikde centrálně vedeny seznamy pacientů odkázaných na lékařské přístroje ve svých domácnostech, neexistují centrální evidence neslyšících, nevidomých nebo vozíčkářů. Tito lidé by mohli zůstat odříznuti od jakékoliv pomoci. Ale o tom až v dalším článku.

Příprava na blackout

Základní zásady a naše doporučení

(zásady převzaty ze zdroje: blackout-praha.cz)

 • Poslouchejte místní stanici kvůli aktualizovaným informacím, sledujte zprávy, které obdržíte do poštovních schránek. 

Doporučení: vždy si informace, které obdržíte, ověřte z několika na sobě nezávislých zdrojů – nejlépe od úředníků místní samosprávy, hasičů nebo policistů. Není nic horšího než panika a chaos. Přemýšlejte s chladnou hlavou. Pořiďte si výkonný bateriový radiopřijímač se všemi vlnovými rozsahy a zásobu náhradních baterií.

Ilustrační foto

 • Vypněte a odpojte všechna zařízení, domácí vybavení (klimatizační zařízení) nebo elektroniku, kterou doma používáte.

Doporučení: pokud nejste schopni na funkčním radiopřijímači zachytit vysílání na žádném vlnovém rozsahu, je situace vážná a mohlo dojít k úplnému selhání elektrorozvodné sítě v okruhu několika stovek kilometrů.

 • Vyhněte se problémům se ztrátou dat v počítačích.

Doporučení: výpadkem elektrické energie, s výjimkou notebooků, nebo pokud máte záložní zdroj, přijdete o veškerá data, především přijdete o data uložená na cloudových úložištích. Provádějte pravidelné zálohy dat na disky, ke kterým máte fyzický přístup.

 • Nechte jednu lampu/světlo zapnuté, abyste měli okamžitou odezvu, až se obnoví dodávky elektrické energie.
 • Používejte pouze baterku pro nouzové osvětlení; v případě použití svíček, hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Doporučení: mějte funkční baterky uložené na stálých a lehce dostupných místech, které doslova „najdete potmě“. Kromě klasických LED baterek si pořiďte tzv. čelovky – budete mít „volné ruce“. Je možné použít i propanbutanové svítilny nebo klasické petrolejky, ale pozor na případné vznícení. Pořiďte si hasící přístroj.

 • Ponechte lednice a mrazáky uzavřené, aby se potraviny nekazily. Neotvírejte zbytečně ledničku a mrazák – uzavřené mrazáky plní svou funkci ještě mnoho hodin i bez proudu.

Doporučení: ohřev jídla zajistíte pomocí různých kempinkových vařičů, které můžete použít v domácnosti.

 • Užíváte-li léky, které vyžadují chlad, doporučuje se dát do lednice láhve s vodou, která dokáže udržet chlad déle a léky mohou být v ledničce i několik hodin.

Doporučení: ti co pravidelně užívají léky, by měli mít jejich zásobu doma na delší dobu, např. na tři měsíce, aby nemuseli být závislí na distribuci v lékárnách nebo v nemocnicích. Hlídejte dobu jejich expirace.

 • Používejte mobilní telefon pouze pro případ nouze, volejte 112, 150, 155, 156 a 158 pouze při stavu ohrožení života.

Doporučení: pokud se nemůžete dovolat na linku 112, vyjměte SIM kartu z telefonu – ten přepne do stavu pouze pro tísňové volání a připojí se k síti v režimu prioritního volání. Používejte veřejné telefonní automaty – společnost O2 jich provozuje cca 15 tisíc po celé republice a měly by fungovat v případě nouze

 • Omezte cestování na nezbytně nutné, a to především autem, dopravní signalizace při výpadku nebude funkční a hrozí dopravní kolaps.

Doporučení: pokud nemáte v autě dostatek paliva, nevyjíždějte jej doplnit k čerpacím stanicím. Budou dopravní kolony a na benzínkách nebude možné čerpat benzín nebo naftu, protože nebudou fungovat čerpadla. Dbejte na to, abyste měli vždy dostatek paliva třeba k cestě na chatu nebo chalupu.

 • Nespouštějte elektrocentrály uvnitř uzavřených prostor – při jejich použití připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály; nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu.

Doporučení: v předstihu si pořiďte tzv. ostrovní systém (fotovoltaickou elektrárnu, která není spojena s klasickou distribuční elektrickou sítí a je schopna vám zajistit minimum elektrické energie např. pro notebook nebo tablet, nebo dokonce vlastní dieselagregát na výrobu eletřiny).

 • V zimním období: dobře se oblečte – zvolte vhodné oblečení a netopte přístroji, které jsou určeny k venkovnímu použití – hrozí otrava oxidem uhelnatým!

Doporučení: i v panelákových bytech můžete použít bezkomínové krby na biolíh. Pokud budete mít zásobu paliva, krb dokáže bez problémů vyhřát menší místnost.

 • V letním období: hrozí-li rozmražení uskladněných potravin, zpracujte je. V horkých dnech nepodceňujte možnost dehydratace – pijte vodu z ověřeného zdroje (nejlépe vodu balenou). Hygiena – snažte se v rámci možnosti udržovat hygienu s ohledem na ostatní.

Doporučení: vždy a za jakýchkoliv okolností mějte doma kanystr s pitnou vodou nebo dostatek neochucené balené pitné vody.

Zdroj: http://www.securitymagazin.cz/