Praha, 2. září 2015 – CyberGym, přední světová společnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, se rozhodla přenést své klíčové know-how do Česka a postavit zde svou první komerční tréninkovou arénu v Evropě. Zákazníci se v ní naučí bránit i těm nejsofistikovanějším kybernetickým útokům. Aréna bude stát nedaleko Prahy, v obci Řitka a její otevření je plánováno
na únor 2016. Majitelem arény i licence se stala firma CyberGym Europe. V jejím čele stojí Tomáš Přibyl, dosavadní ředitel české IT firmy Corpus Solutions, která CyberGym
do regionu přivedla. Aréna bude sloužit především institucím tzv. kritické infrastruktury, u nichž může mít kybernetický útok fatální celospolečenské dopady – tj. bankám, energetickým, telekomunikačním a dalším infrastrukturním firmám, dopravním a zdravotním společnostem, veřejným správám, ale také všem poskytovatelům IT bezpečnosti z celé Evropy. Česká republika se tak stane důležitým centrem kybernetické bezpečnosti na mapě světa.

Aktivity společnosti CyberGym jsou reakcí na zvyšující se rizika v kybernetickém prostoru.
Tato rizika souvisejí s rostoucí profesionalitou útočníků a faktem, že kybernetický prostor se stal vysoce účinným bojovým nástrojem. Provoz tréninkové arény v sobě zahrnuje výstavbu zázemí, které je schopno dokonale napodobit infrastrukturu zákazníků včetně výrobních částí, kde případný kybernetický útok může mít fatální následky. Klienti tak budou moci získat jedinečné zkušenosti, jak se těmto novodobým hrozbám bránit, a to díky zkušeným instruktorům a léty ověřené metodice.

Celková investice do projektu, který obsahuje vybudování tréninkové arény spolu s jedinečným know-how a supervizí izraelské strany, se pohybuje v řádu miliónů dolarů. Tyto prostředky byly poskytnuty soukromým investorem. Firma Corpus Solutions v rámci projektu zajistila přední lektory, kteří mají mnohaleté zkušenosti z kybernetické bezpečnosti a prošli náročným tréninkem v Izraeli. Za nejvhodnější lokalitu, která splňovala specifické požadavky izraelských expertů, byla zvolena Řitka. Pracovat v ní bude zhruba 25 expertů a lektorů. Budova v tuto chvíli již prochází rekonstrukcí, která by měla být hotova začátkem příštího roku.

Tomáš Přibyl, nový CEO CyberGym Europe, k tomu říká: „Pro Českou republiku bude mít výstavba arény ohromný přínos. Zprovoznění arény je základním stavebním kamenem budování evropského centra kybernetické bezpečnosti (EuCybSEC), které bude koncentrací konsolidovaného know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a bude sdružovat partnery, kteří v této oblasti přinášejí přidanou hodnotu. Výstavba arény v Česku je příležitost, jak profesionalizovat a pozvednout celé odvětví IT bezpečnosti na zcela novou úroveň a nabídnout tyto služby i ostatním zemím. Zároveň tím poskytneme i platformu pro výchovu nových expertů. Kybernetická bezpečnost se tak stane skutečným celospolečenským tématem odpovídajícím důležitosti dnešní doby.“

Jak taková aréna funguje? Jedinečný praktický výcvik je ušitý na míru zákazníka a postaven
na skutečných scénářích kybernetické války. Klientův obranný tým, složený z IT techniků a manažerů, a dalších řídících pracovníků, má tak příležitost zažít a nacvičit si obranu proti skutečným kybernetickým útokům, vedených proti nim v reálném čase týmem hackerů CyberGym Europe.

Ofir Hason, Global CEO CyberGym, komentuje: „Vybrali jsme si Českou republiku nejen kvůli její strategické pozici a solidním ekonomickým podmínkám, ale také proto, že zde působí jedni z nejlepších IT expertů v regionu. Česká republika je navíc zemí, která patří mezi první na světě, kde již platí kybernetický zákon.  Kromě toho Izrael a Česká republika mají historicky velmi dobré vztahy. Tuto arénu bereme jako náš malý příspěvek Evropě útokům současné a budoucí kybernetické válce.“

V Izraeli patří mezi klienty arény, kromě tamních vládních agentur, například španělská
nebo litevská vláda, dále největší soukromá portugalská banka Millennium i celá řada dalších významných společností. Aktuální portfolio čítá více než sedm desítek klíčových zákazníků. V příštím roce CyberGym plánuje otevřít další arény: ve Spojených státech, Asii a Latinské Americe.

„Troufám si tvrdit, že celkový počet klientů CyberGym se po otevření arény v České republice více než zdvojnásobí. Vedou mě k tomu dva zásadní důvody – Evropa vnímá kybernetické hrozby jako reálné a přitom na ně řada zemí v tomto regionu stále není dostatečně připravena. Optimismus mi dodává také skutečnost, že již dnes máme všechny tréninky obsazené na dlouhou dobu dopředu,“ doplňuje Ofir Hason.

Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, vše uzavírá slovy: „S napětím jsem sledoval, jak jednání CyberGymu, který se v Izraeli těší obrovskému zájmu, v Česku dopadnou. Jeho tréninkový koncept je považován za zcela jedinečný. Ještě jako velvyslanec v Izraeli jsem měl možnost poznat jeho přínosy nejen pro komerční, ale i státní instituce, jež jsou odpovědné za zvyšování obranyschopnosti v tomto novém bojovém prostoru. Izrael je podle mě zemí, která reprezentuje absolutní špičku v této oblasti. Jsem proto rád, že si CyberGym nakonec vybral právě Česko. Vnímám to jako důležitý krok k naplnění dohody mezi Českou republikou a Izraelem v oblasti kybernetické bezpečnosti.“

Tréninkové centrum v Řitce by mělo být slavnostně otevřeno za účasti významných hostů v únoru 2016.

CyberGym Europe

Společnost, jejímž cílem je v Česku postavit a provozovat na základě exkluzivní licence firmy CyberGym první tréninkovou kybernetickou arénu. Spojením tohoto původního izraelského konceptu, bezpečnostních specialistů s mnohaletou zkušeností v oblasti ICT security a privátního kapitálu je dáno hlavní zaměření společnosti – poskytnout zákazníkům, kteří pracují s kybernetickým rizikem, takové dovednosti, aby zvládli i ty nejnáročnější útoky. Její tréninkové centrum leží v Řitce, nedaleko Prahy a je vybaveno zázemím, které splňuje nejvyšší požadavky klientů z celé Evropy. Ti se rekrutují zejména z oblasti kritické infrastruktury (kde výpadek představuje celospolečenské dopady). Jedná se zejména o banky, energetiku, telekomunikace, veřejnou správu, včetně dopravy, zdravotnictví, apod. Koncept arény je obecně určen všem partnerům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a svou nabídku přizpůsobit novodobým potřebám tohoto rozvíjejícího se trhu. Více na www.cybergymeurope.com.

Tomáš Přibyl (50)

Generální ředitel CyberGym Europe, je jedním ze spolumajitelů IT společnosti Corpus Solutions, která se od roku 1995 specializuje na kybernetickou bezpečnost. Je absolventem ČVUT v Praze, fakulty elektrotechnické. V oblasti IT se pohybuje od studií. Je jedním z mála vizionářů na českém IT trhu. Poslední dva roky spolu se svými kolegy hledal špičkové know-how, které by mu pomohlo vytvořit účinné mechanismy novodobé kybernetické obrany. Nakonec ho našel právě u izraelského partnera CyberGym.

CyberGym

Globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, který poskytuje profesionální poradenství a trénink předním světovým společnostem tzv. kritické infrastruktury. Důraz přitom klade na lidský faktor, který je v řadě studií vnímán jako nejslabší článek v boji proti kybernetickým hrozbám. Řešení nabízená společností CyberGym pomáhají zlepšit a posílit znalosti zákazníků v oblasti kybernetické obrany, a to tváří v tvář reálným kybernetickým hrozbám. CyberGym vznikl spojením dvou společností: významné elektrárenské společnosti Israel Electric Corporation a CyberControl, která je přední konzultační firmou založenou bývalými experty Národního bezpečnostního úřadu státu Izrael (NISA) a veterány izraelských armádních složek. Tým CyberGym má dlouholeté prokazatelné zkušenosti z reálného boje proti kybernetickým hrozbám, kterým čelí izraelský stát v podstatě denně. Více na www.cybergym.co.il.

Corpus Solutions

Přední technologická společnost s ryze českým kapitálem, která již v roce 1995 vytvořila divizi specializující se na kybernetickou bezpečnost. Spolupráce se společností CyberGym zásadním způsobem posunula dovednosti specialistů firmy, kteří se starají o bezpečnost klientů. Corpus Solutions nabízí komplexní služby v oblasti novodobé kybernetické obrany a pomáhá zákazníkům prakticky realizovat jednotlivé kroky jejich bezpečnostních strategií. Mezi její klíčové zákazníky patří významné banky, telekomunikační a energetické firmy a instituce veřejné správy. Ve společnosti v současné době pracuje zhruba 100 zaměstnanců. Více najdete na www.corpus.cz.

Kontakt pro média:

Pavel Šafránek, PR Manager, CyberGym Europe, a.s.

CZ: 420 606 721 872, SK: 421 944 372 468

e-mail: pavel.safranek@cybergymeurope.com