Aktualne.tv. DVTV. První publicistický videokanál. Rozhovor Martina Veselovského s Ing. Jiřím Hradeckým vedoucím sekce Řízení sítí PREdistribuce, a. s.