Při práci v kontaminovaných prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené kontaminovanými lidskými výkaly (např. dysenterie, žloutenka typ A atd.) a kontaminovanou vodou, případně výkaly zvířat. Snažte se tedy omezit styk s předměty kontaminovanými biologickým materiálem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holinky a gumové rukavice, ochranu očí. Ruce si po skončení práce vždy řádně dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete dezinfekcí.

Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v kontaminovaném prostředí. Inkubační doba žloutenky typu A je až 50 dní, u průjmových infekcí je v řádu několika hodin až dní. Obtíže mohou nastat kdykoliv v průběhu této doby. Máte li obavy z tohoto onemocnění nechte se očkovat, očkování je účinné i pokud se provede až po práci v kontaminovaném prostředí.

TAG: Infekce z vodovodního řádu