Stáhnout (HMP_Blackout_prezentace_MV.pptx, PPTX, 3.63MB)

Praha nemá v současné době na svém území žádný vhodný zdroj veřejného krizového ostrovního provozu, který by byl schopen zajistit nouzové zásobování elektřinou v případě déletrvajícího výpadku přenosové soustavy ČR.